Ratownicy medyczni należą do jednej z najbardziej istotnych grup, pracujących w sektorze służby zdrowia. Często to z nimi w pierwszej kolejności ma do czynienia pacjent, który potrzebuje pomocy. Jako pierwsi pojawiają się na miejscu wypadku lub zdarzenia, do którego została wezwana karetka pogotowia. Nawiązują kontakt z pacjentem, dokonują wywiadu i wstępnej diagnozy, a często przystępują do udzielania pierwszej pomocy, dzięki czemu ratują ludzkie życia.

Droga do zostania ratownikiem medycznym nie jest jednak łatwa

Osoba rozważająca podjęcie tej ścieżki kariery musi między innymi być niekarana, a także cieszyć się dobrym zdrowiem. Należy bowiem pamiętać, że ratownicy niejednokrotnie pracują w trudnych, wyczerpujących lub ekstremalnych warunkach. Aby zostać ratownikiem medycznym trzeba także mieć wykształcenie średnie, a następnie wyższe na kierunku medycznym z preferowaną specjalnością ratownictwo medyczne. Studia powinny być zakończone tytułem licencjatu lub magistra. Każdy przyszły ratownik medyczny musi także przystąpić do egzaminu państwowego, który sprawdza jego umiejętności.

ile zarabia ratownik medyczny

Kandydat powinien także odznaczać się szczególnymi cechami charakteru takimi jak: odpowiedzialność, odwaga, szybkie podejmowanie decyzji, ogólna odporność na sytuacje stresowe, dobra umiejętność komunikacji, podejmowania dialogu z drugim człowiekiem. Każdemu ze studentów z pewnością niejednokrotnie przychodzi do głowy pytanie, ile zarabia ratownik medyczny. Jest ono zasadne, biorąc pod uwagę fakt, że każdy w dużym stopniu kieruje się aspektem ekonomicznym podczas prób wybrania swojego zawodu. Zarobki ratowników różnią się jednak od funkcji jakie spełniają oraz miejsca, w którym pracują.

Zatrudnienie to bowiem nie łączy się wyłącznie z pracą w karetce. Oczywiście, największa grupa ratowników medycznych jest uważana powszechnie za pierwszych respondentów i wraz z lekarzami tworzy zespół, pracujący w jednostce pogotowia ratunkowego. Prócz tego jednak spotykają się wielokrotnie z traumatycznymi i ekstremalnymi sytuacjami, które wymagają od nich zimnej krwi i stalowych nerwów. Sanitariusze często napotykają na przeszkody związane z agresją, nieodpowiednim zachowaniem ludzi, którzy obwiniają go za to jak funkcjonuje system służby zdrowia.

Często na ich oczach rozgrywa się wiele ludzkich dramatów, co z pewnością jest dużym jarzmem i obciążeniem psychicznym. Ratownik medyczny pracuje zazwyczaj bez przerw, dlatego z jednej trudnej sytuacji natychmiast przechodzi do drugiej, co wymaga niezwykłego opanowania i spokoju. Sanitariusze głośno domagają się opieki psychologicznej, która należy im się z racji zdarzeń jakie rozgrywają się codziennie na ich oczach. Obciążenia psychiczne i fizyczne wiążą się także z długimi godzinami pracy, które w opinii sanitariuszy nie są godziwie opłacane.

karetka

Regulacje prawne mówią o ratownikach etatowych i kontraktowych, których wynagrodzenia drastycznie się różnią, mimo tego, że biorą udział w dokładnie takich samych zdarzeniach, czasami jeżdżą ze sobą wspólną karetką. Ratownik musi trzeźwo oceniać sytuację, w której się znajduje i dobrze dobrać zakres pomocy, której może udzielić. Jest zobowiązany do obsługiwania sprzętu medycznego oraz szkolenia, udoskonalania swych umiejętności i wiedzy z zakresu najnowszej medycyny. Co pięć lat, każdy ratownik medyczny przechodzi ewaluację, jest podjęty kompleksowej ocenie, a wynik jaki uzyskał przedstawia liczba punktów.

Punkty można zdobyć poprzez wybitne osiągnięcia w zawodzie, dodatkowe dokształcanie się, pisanie artykułów naukowych oraz uczestniczenie w konferencjach, warsztatach i szkoleniach. Aby zostać ratownikiem medycznym należy rozpocząć od złożenia swojego zgłoszenia. Zgłoszenie powinno trafić do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych i musi zawierać podstawowe dane i informacje dotyczące kandydata. Swą tożsamość w bazie potwierdza się profilem zaufanym lub może to zrobić uczelnia, na której kandydat odbywał swe studia do zawodu. Następnym krokiem jest weryfikacja uprawnień.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here