Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych należy do domeny księgowych. Są to podmioty wyspecjalizowane, które zajmują się sprawami fiskalnymi obsługiwanego przedsiębiorstwa. Usługi te są dla firmy na tyle znaczące, że wielkie podmioty bardzo często korzystają z pomocy nawet kilku księgowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że równie ważna co sprawozdawczość finansowa jest działalność wewnątrz danego podmiotu.

Każdy przedsiębiorca powinien dysponować wiedzą na temat aktualnych zasobów, jak również informacjami związanymi z rentownością produkcji poszczególnych dóbr. Tym samym działalność księgowych ma bardzo dużą doniosłość praktyczną. Dobrze jest pamiętać o tym, iż rzetelnie prowadzone ewidencje stanowią nieocenione źródło informacji na temat działalności finansowej danego podmiotu. Właśnie z tego powodu wielu przedsiębiorców nie decyduje się na prowadzenie spraw rachunkowych na własną rękę, lecz powierzają je profesjonalnym księgowym.

Zarobki omawianej grupy zawodowej są bardzo zróżnicowane

Z tego też powodu nie sposób jest stwierdzić, ile zarabia księgowa. Największe wynagrodzenia osiągają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na własną rękę. Wówczas mogą one obsługiwać w zasadzie nieograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych. Jednocześnie warto wskazać, że dobry księgowy jest w stanie dobrze obsługiwać nie tylko sprawy rachunkowe firmy, ale również działy kadrowe i płacowe. Ma to duże znaczenie dla ludzi, którzy lubią być wszechstronni.

księgowość

Zawód księgowego związany jest z wieloma perspektywami, dlatego coraz więcej osób decyduje się na podjęcie studiów z zakresu finansów i rachunkowości. Osoby, które decydują się na podjęcie zatrudnienia na etacie, z reguły osiągają znacznie mniejsze zarobki niż księgowi prowadzący własną działalność. Na ogół największe wynagrodzenia wypłacane są w większych miastach. Tam właśnie wiele przedsiębiorstw prowadzi swoje oddziały i delegatury, co sprawia, że niezbędne jest zapewnienie wykwalifikowanego personelu do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji.

Istotny jest fakt, iż kilka lat temu w zawodzie księgowego nastąpiła pełna deregulacja. Oznacza to, że niemal każdy może świadczyć usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim osoba taka nie może być uprzednio karana za przestępstwo skarbowe bądź czyn zabroniony przeciwko wiarygodności dokumentów.

Tym samym wszyscy ludzie, którzy dopuścili się takich przewinień, nie mogą prowadzić usługowo ksiąg rachunkowych dopóki skazanie za takie przestępstwo nie ulegnie zatarciu. Ponadto każdy księgowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnoprawnej. Trzeba mieć na uwadze, iż fach rachmistrza jest bardzo odpowiedzialny, dlatego wymóg posiadania stosownej polisy jest w pełni uzasadniony. Wówczas w przypadku, gdy księgowy popełni błąd, jego klient będzie mógł żądać naprawienia szkody bezpośrednio od jego ubezpieczyciela.

kalkulator

Dysproporcja pomiędzy zarobkami księgowych odnosi się również do konkretnej funkcji, jaką piastuje dana osoba. Początkujący pracownik, często określany jako pomoc księgowa, na ogół zaczyna swoją karierę od wynagrodzenia równego minimalnej krajowej. Jednak wraz z upływem czasu jego płaca sukcesywnie się zwiększa. Szacuje się, że ponad połowa początkujących księgowych w Polsce osiąga zarobki w wysokości co najmniej trzech tysięcy złotych netto. Najbardziej uprzywilejowani pod tym kątem są oczywiście pracownicy wielkich korporacji dotowanych przez kapitał zagraniczny.

Natomiast ludzie, którzy piastują funkcję głównego księgowego w danym zakładzie pracy, otrzymują uposażenie w wysokości nawet dziesięciu tysięcy złotych netto. Płaca jest jednak w pełni zależna od doświadczenia zawodowego, wiedzy oraz zakresu kompetencji. Istotne jest, że w ramach umowy o pracę księgowy może przyjąć na siebie odpowiedzialność za określone zaszłości gospodarcze o negatywnym znaczeniu dla firmy. Wówczas jest to solidna podstawa do negocjowania lepszych warunków płacowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here